Registracija į draugiją

Narystė draugijoje yra kelių tipų :

Registracija į "Feniksų" draugiją

 • Sergantys IS
 • Asmenys, kuriems įtariama IS
 • Sergančiųjų artimieji, draugai.

Norint įstoti į draugiją, reikia užpildyti prašymą ir sumokėti metinį nario mokestį (20 Eur).

Draugijos nariams suteikiamos paslaugos:

 • Nemokamas dalyvavimas visose teminėse paskaitose, seminaruose, susitikimuose
 • Nemokamas dalyvavimas IS aktyvios reabilitacijos stovykloje
 • Nemokama gyd. reabilitologo konsultacija (1 kartą per metus)
 • Dalinai finansuojami kineziterapijos užsiėmimai reabilitacijos centre (6 užsiėmimų kursas per metus)
 • Dalinai finansuojamos psichologo konsultacijos (5 konsultacijos per metus)
 • Dalinai finansuojami grupinės relaksacijos seansai ( 6 seansai)
 • Informacinių leidinių pristatymas į namus
 • Nemokamas dalyvavimas LISS organizuojamuose renginiuose
 • Kita veikla.

Tam tikrais atvejais narystė yra nemokama, jeigu:

 • asmuo yra socialiai remtinas ir neturi artimųjų, kurie galėtų padėti.
 • asmuo turi sunkią negalią ir yra visiškai priklausomas.
 • asmeniui reikalinga nuolatinė priežiūra.

Pradėti pildyti prašymą

Jeigu sergantis IS nori gauti visą informaciją apie Draugijos organizuojamus seminarus, užsiėmimus bei kitas veiklas, bet nenori alyvauti Draugijos susitikimuose, jis gali tapti netesioginiu nariu.

Netiesioginis narys yra informuojamas bei palaikomas, kaip ir tikrieji nariai, tačiau negauna nemokamų ir dalinai finansuojamų paslaugų (pavyzdžiui, dalyvavimas draugijos organizuotame seminare kainuoja 5 eur).

Pradėti pildyti prašymą

Visi norintys prisidėti prie draugijos veiklos ir taip pagerinti sergančiųjų gyvenimo kokybę, maloniai kviečiami prisijungti prie Draugijos veiklą organizuojančios komandos.

Draugijos konsultantai – savanoriai:

 • Asmens sveikatos priežiūros darbuotojai
 • Visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojai
 • Socialiniai darbuotojai
 • Mokslininkai, tyrėjai
 • Bet kurios srities specialistai, norintys prisidėti prie sergančiųjų gyvenimo pagerinimo.

Pradėti pildyti prašymą