Paslaugos

  • Teikiame informaciją pacientams, jų šeimos nariams
  • Organizuojame tarpusavio pagalbą – skatiname tarpusavio bendravimą įvairiomis priemonėmis (susitikimai, virtualūs pokalbiai ir pan.)
  • Analizuojame naujausią (nacionalinę bei užsienio) viešai skelbiamą informaciją apie IS, bei ja remiantis rengiame ir leidžiame informacinius leidinius. Leidiniai nemokamai platinami draugijos nariams ir visiems kitiems, kas susiduria su IS
  • Organizuojame reabilitacijos programas sergantiems IS
  • Organizuojame temines paskaitas bei seminarus aktualiausiomis temomis
  • Įvairiomis viešinimo priemonėmis didiname plačiosios visuomenės supratimą apie IS ir ja sergančiųjų gyvenimą
  • Atstovaujame IS sergančiųjų interesus bendraujant su vyriausybinėmis organizacijomis.
  • Padedame techninės pagalbos priemonių įsigijimo, būsto pritaikymo, slaugos namuose ir kitais klausimais.