Vykdomi projektai

Išsėtinės sklerozės gyvenimo mokykla

Projektą finansuoja

Projekto pradžia – 2015.09.01

Projekto pabaigadar vyksta

Trumpas projekto aprašymas

IS Gyvenimo mokykla projektu siekiama didinti  sergančiųjų išsėtine skleroze sąmoningumą, pagrįstą patikima informacija. Tai yra naujai diagnozuotų asmenų objektyvus supažindinimas su liga, atmetant viešai prieinamuose šaltiniuose paplitusių mitų. Su liga gyvenančių asmenų palaikymas, mokymas valdyti simptomus bei patikimas informavimas apie naujas gydymo galimybes, individualios reabilitacijos organizavimas. Pacientų turinčių negalią ir stiprius biosocialinių funkcijų sutrikimus medicininės ir socialinės reabilitacijos organizavimas namuose.

Projekto tikslai

 • Informacijos tiekimas pacientams;
 • Plačiosios visuomenės žinomumą apie ligą skatinimas;
 • Reabilitacijos paslaugų pacientams tiekimas;

Projekto uždaviniai

 • Teikti specifines, moksliškai pagrįstas medicininės reabilitacijos paslaugas IS sergantiesiems
 • Įtraukti į projekto veiklą IS sergančiųjų artimuosius, organizuojant specialias, artimiesiems palaikyti skirtus seminarus;
 • Viešinti aktualią informaciją apie IS plačiajai visuomenei, siekiant visuomenės supratimo apie ligą bei IS sergančiųjų palaikymo.

Projekto rezultatai

2015 09 – 2017 08 laikotarpiu sergantiesiems išsėtine skleroze suteiktos paslaugos

 • 24 asmenys gavo dalinai draugijos padengiamas individualios kineziterapijos paslaugas Gemma reabilitacijos centre
 • 6 asmenys gavo dalinai padengiamas individualios kineziterapijos paslaugas namuose
 • surengta 15 teminių seminarų, kuriuos vedė specialistai. Organizuotų seminarų temos apėmė psichologinę pagalbą, fizinio aktyvumo, gydymo, netradicinės medicinos, mitybos klausimus.
 • įvyko 14 dailės terapijos užsiėmimų

Viso gavo naudą 821 sergantis ir/ar jo artimas žmogus.

Papildoma informacija

Savarankiškumo įgūdžių formavimas - “IS stovykla”

Projektą finansuoja

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija (LARA)
Projekto pradžia – 2016 11 14

Projekto pabaigadar vyksta

Stovyklos 2016.11.14-28 aprašymas

Aktyvi savarankiškumo įgūdžių formavimo stovyklos  metu sunkią fizinę negalią turintys IS sergantys asmenys, specialistų pagalba atkūrė savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Stovyklos tikslas

 • Atkurti sergančių IS ir turinčių sunkią fizinę negalią prarastus savarankiškumo įgūdžius
 • Didinti jų įsitraukimo motyvaciją integracijai į darbo rinką ar kitas užimtumo formas

Stovyklos rezultatai

Nemokamai dalyvavo 6 asmenys.