Vykdomi projektai

Išsėtinės sklerozės gyvenimo mokykla

Projektą finansuoja

Projekto pradžia – 2015.09.01

Projekto pabaiga – 2019.12.31

Trumpas projekto aprašymas

“IS Gyvenimo mokykla” projektu siekiama didinti sergančiųjų išsėtine skleroze sąmoningumą, pagrįstą patikima informacija. Tai yra naujai diagnozuotų asmenų objektyvus supažindinimas su liga, atmetant viešai prieinamuose šaltiniuose paplitusių mitų. Su liga gyvenančių asmenų palaikymas, mokymas valdyti simptomus bei patikimas informavimas apie naujas gydymo galimybes, individualios reabilitacijos organizavimas. Pacientų turinčių negalią ir stiprius biosocialinių funkcijų sutrikimus medicininės ir socialinės reabilitacijos organizavimas namuose.

Projekto tikslai

 • Informacijos tiekimas pacientams;
 • Plačiosios visuomenės žinomumą apie ligą skatinimas;
 • Reabilitacijos paslaugų pacientams tiekimas;

Projekto uždaviniai

 • Teikti specifines, moksliškai pagrįstas medicininės reabilitacijos paslaugas IS sergantiesiems
 • Įtraukti į projekto veiklą IS sergančiųjų artimuosius, organizuojant specialias, artimiesiems palaikyti skirtus seminarus;
 • Viešinti aktualią informaciją apie IS plačiajai visuomenei, siekiant visuomenės supratimo apie ligą bei IS sergančiųjų palaikymo.

Projekto rezultatai

2015.09 – 2019.12.31 laikotarpiu sergantiesiems išsėtine skleroze suteiktos paslaugos

 • 25 asmenys gavo dalinai draugijos padengiamas individualios kineziterapijos paslaugas Gemma reabilitacijos centre
 • 35 asmenys gavo dalinai padengiamas individualios kineziterapijos paslaugas namuose
 • surengti 46 teminiai seminarai, kuriuos vedė specialistai. Organizuotų seminarų temos apėmė psichologinę pagalbą, fizinio aktyvumo, gydymo, netradicinės medicinos, mitybos klausimus.
 • įvyko 90 dailės terapijos užsiėmimų

Papildoma informacija

 • Norintys ir toliau gauti dalinai padengiamas kineziterapijos paslaugas, galite kreiptis į mūsų konsultantę Anželiką.

Savarankiškumo įgūdžių formavimas - “IS stovykla”

Projektą finansuoja

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija (LARA)

Projekto pradžia – 2016.11.14

Projekto pabaigadar vyksta

Stovyklos aprašymas

Aktyvios savarankiškumo įgūdžių formavimo stovyklos metu sunkią fizinę negalią turintys IS sergantys asmenys, specialistų pagalba atkūrė savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Stovyklos tikslas

 • Atkurti sergančių IS ir turinčių sunkią fizinę negalią prarastus savarankiškumo įgūdžius
 • Didinti jų įsitraukimo motyvaciją integracijai į darbo rinką ar kitas užimtumo formas

Stovyklos rezultatai

Nemokamai dalyvavo 200 asmenų.

Tai Chi užsiėmimai

Projekto pradžia – 2016 

Projekto pabaiga – dar vyksta

Kas yra Tai Chi

Taidziciuan (Tai Chi) – tai universali kinų sveikatingumo, savireguliacijos ir visapusiško tobulėjimo sistema. Ji tobulina ir kūną ir sąmonę ir dvasią. Šios sistemos pratimų paskirtis – vystyti fizinį, mentalinį ir dvasinį žmogaus lygmenis.

Rezultatai

Dalinai finansuojami užsiėmimai 10 asmenų.​

Papildoma informacija

 • Daugiau apie Tai Chi galite pasiskaityti čia.
 • Norintys išbandyti Tai Chi užsiėmimus, rašykite info@feniksai.lt

Mindfulness užsiėmimai

Projektas vyko – 2019

Kas yra Midfulness

Mindfulness (lietuviškai – dėmesingas įsisąmoninimas arba tiesiog dėmesingumas) – tai meditacijos rūšis, o kiekvienos meditacijos esmė – dėmesio valdymas. Dėmesys gali būti sutelkiamas į mantrą, tam tikrą daiktą ar kitą objektą. Mindfulness meditacijos metu dėmesys sutelkiamas į dabarties akimirką ir tai, ką šiuo metu patiriame. Mindfulness praktikoje yra dar vienas svarbus momentas – mes mokomės niekaip nevertinti to, ką matome, girdime, jaučiame. Nesvarstome, ar tai gerai, ar blogai, ar mums patinka, ar ne, ar mums padeda siekti kokių nors tikslų, ar priešingai – trukdo. Tiesiog būname ir pajaučiame bei įsisąmoniname kuo daugiau šio buvimo aspektų (Giedrė Zalytė, 2009). 

Rezultatai

Dėmesingų įsisąmoninimų grįstoje 8 savaičių streso valdymo programoje nemokamai dalyvavo ir ją baigė 4 asmenys.

Papildoma informacija

 • Daugiau apie Mindfulness užsiėmimus galite pasiskaityti čia.

Užsiėmimai su Kinisiforo

Projekto pradžia – 2018

Projekto pabaiga – 2019

Kas yra Kinisiforo

Kinisiforo – tai robotizuotas eisenos treniruoklis. KinisiForo sistemoje pagrindiniu judesiu yra elipsinis judesys su plačiu įvairių nustatymų diapazonu. Į judesį įtraukiama daugelis raumenų ir sinchronizuojama jų tarpusavio sąveika. Nerviniai impulsai ateinantys iš daugelio raumenų kur kas intensyviau stimuliuoja smegenis. Po stiprios stimuliacijos apie pažeistą smegenų dalį ima formuotis daugybė naujų aktyvumo centrų. KinisiForo naudoja dviejų krypčių judėjimą, tam kad efektas būtų greitesnis ir stipresnis. Patvarūs ir ilgalaikiai ryšiai smegenyse greičiau formuojasi tarp naujų aktyvumo centrų, ir leidžia tiems centrams perimti pažeistos srities funkcijas bei atstatyti pažeistą galūnės judrumą.

Rezultatai

Kompensuoti 27 užsiėmimai.​

Šventinis renginys „Feniksų apdovanojimai“

Projekto pradžia – 2018

Projekto pabaiga – 2019

Apie renginį

Kasmetinis renginys, kurio metu minimas Feniksų draugijos gimtadienis bei įteikiami apdovanojimai nusipelniusiems draugijos nariams bei draugams.

Rezultatai

Nemokamai dalyvavo 201 asmuo.​

Vaikų, kurių tėvai serga IS, stovykla

Projektą finansuoja

Projekto pradžia – 2018

Projekto pabaiga – 2019

Trumpas projekto aprašymas

Mūsų visuomenėje mažai kalbama apie šeimą, kurią paliečia sunki lėtinė liga. Apie vaikų, kurių tėvai serga išsėtine skleroze, panašu, kad Lietuvoje dar nebuvo rimtai susimąstyta. Galima rasti Lietuvos mokslininkų straipsnius apie vaikų gyvenimą, jeigu jų artimoje aplinkoje yra sergančių psichikos arba onkologinėmis ligomis, tačiau kiekvienas lėtinis susirgimas turi tam tikrą specifiką ir gali skirtingai daryti įtaką ateičiai. Suprasdami šios temos aktualumą, Išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ nariai susirūpino kaip jaučiasi jų vaikai. Draugijoje yra nemažai tėvų, kurie augina įvairaus amžiaus vaikus. Tėvams tenka nemažas krūvis – jie išgyvena su liga susijusias problemas ir tuo pat metu, kaip ir visi kiti tėvai pergyvena apie vaikų gerovę ir stengiasi sukurti jiems laimingą ateitį. Remiantis užsienio mokslininkų straipsniais, vaikų, kurių šeimoje yra sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimas yra gan sudėtingas, jų tėvo(-ų) liga dalyvauja jų ateities emociniame ir socialiniame gyvenime bei santykių su savimi ir kitais vystyme. Stovyklos metu vaikai turi galimybę stiprinti savo fizinę sveikatą per mankštą, jogą, tai chi ir kitą aktyvią veiklą. Taip pat lavinamas jų emocinis atsparumas bei saviraiška per kūrybinę veiklą. Stovykloje per menines dirbtuves bei žaidimus plėtojami teigiami vaikų tarpasmeniniai santykiai. 

Projekto tikslai

 • Sudaryti sąlygas vaikams, kurių tėvai serga išsėtinę skleroze ir ne visada gali aktyviai leisti laiką su savo vaikais, turiningai bei aktyviai leisti atostogas.

Projekto uždaviniai

 • Skatinti vaikų sveikatingumą ir aktyvų dalyvavimą sporto veikloje;
 • Organizuoti prasmingą poilsį, mokant vaikus užmegzti pozityvius santykius su kitais vaikais;
 • Lavinti vaikų kūrybiškumą;
 • Plėtoti laisvalaikio užimtumo įvairovę;

Projekto rezultatai

Nemokamai dalyvavo 25 vaikai.

Fizini aktyvumą skatinantys renginiai

Projekto pradžia – 2018

Projekto pabaigadar vyksta

Projekto rezultatai

 • 45 sergantys IS draugijos nariai simboliškai dalyvavo „Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime“;
 • 2019 m. į Lietuvą atvyko pakviestas Ispanų triatlonininkas, sergantis IS – Ramon Arroyo, jo gyvenimo istorija ekranizuota filme „100 metrų“. Organizuota filmo „100 metrų“ peržiūra, kurioje dalyvavo 155 asmenys.
 • Taip pat, kartu su svečiu iš Ispanijos, 15 sergančių IS žmonių, (dalis kurių judantys neįgaliojo vežimėlio pagalba) simboliškai dalyvavo Trakų triatlone.

Papildoma informacija

 • Galite pamatyti video apie Ramon Arroyo viešnagę Lietuvoje čia.

Sveikatos įgūdžių mokymai nuotoliniu būdu

Projekto pradžia – 2019

Projekto pabaigadar vyksta

Apie projektą

Nuotoliniai mokymai skirti padėti sergančiam IS žmogui sėkmingai prisitaikyti prie ligos, įgyti gebėjimus palaikyti gerą fizinę, emocinę bei socialinę savijautą neišeinant iš namų.

Projekto rezultatai

 • Nufilmuotas video paskaitų ciklas (3 paskaitos) “Kaip gyventi su IS”. Video keliami kas mėnesį (po 1 paskaitą) nuo 2020 m. kovo mėn. čia.
 • Įvykdytas nuotolinis užsiėmimas su kineziterapeutu per “Hangout” programą. Nemokamai dalyvavo 15 žmonių.

Nuotolinį užsiėmimą finansuoja