Apie projektą “IS gyvenimo mokykla”

IS gyvenimo mokyklos projektas – tai sergančiųjų išsėtine skleroze tarpusavio pasitikėjimo ir palaikymo bendruomenė. Stipri bendruomenė – tai bendradarbiavimas tarp pacientų, gydytojų ir šeimos narių.

IS Gyvenimo mokyklos projektu siekiama didinti sergančiųjų išsėtine skleroze sąmoningumą, pagrįstą patikima informacija. Tai yra naujai diagnozuotų asmenų objektyvus supažindinimas su liga, atmetant viešai prieinamuose šaltiniuose paplitusius mitus.

Su liga gyvenančių asmenų palaikymas, mokymas valdyti simptomus bei patikimas informavimas apie naujas gydymo galimybes, individualios reabilitacijos organizavimas. Pacientų turinčių negalią ir stiprius biosocialinių funkcijų sutrikimus medicininės ir socialinės reabilitacijos organizavimas namuose. Projektą remia JANSSEN.

Jansen