Kortelės naudojimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos:
  1. Šiomis nuolaidų kortelės išdavimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami Išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ ir nuolaidų kortelės turėtojo santykiai, atsirandantys išduodant ir aptarnaujant nuolaidų kortelę.
  2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
   1. Draugija – Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“, įmonės kodas 304076906, T. Ševčenkos g. 12 – 5, Vilnius, tel. +37067780844, el. p. info@feniksai.lt.
   2. Narys – kortelės turėtojas.
   3. Kortelė – draugijos nuolaidų kortelė/nario pažymėjimas.
   4. Įmonė – įmonė arba individualus asmuo, suteikiantis nuolaidą su kortele.
  3. Kortelė išduodama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kurios, įskaitant Taisyklių pakeitimus, yra skelbiamos internetiniame puslapyje www.feniksai.lt
  4. Nariui Įmonei pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.
 2. Kortelės išdavimas:
  1. Kortelę išduodama tik draugijos tikriesiems nariams (plačiau apie narystę draugijoje čia).
  2. Kortelę išduoda Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“.
  3. Kiekvienai kortelei priskiriamas unikalus atpažinimo numeris.
  4. Kortelė yra Draugijos nuosavybė.
  5. Viena kortele gali būti išduodama tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui.
  6. Kortele gali naudotis tik asmuo, kuriam ji išduota.
  7. Pastebėjus, kad asmuo turi dvi korteles, Draugija turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo kortelę užblokuoti.
  8. Kortelė yra išduodama nemokamai.
  9. Kortelė taip pat yra ir Draugijos tikrojo nario pažymėjimas.
 3. Kortelės naudojimas:
  1. Kortelės teikiamos nuolaidos galioja tik toms prekėms bei paslaugoms, kurioms nėra taikomos kitos nuolaidos bei akcijos. Skirtingų akcijų nuolaidos nesumuojamos.
  2. Apie kortelės turėjimą Įmonei reikia pranešti prieš padarant paslaugos ar prekės užsakymą, kitu atveju, nuolaida gali būti nesuteikta.
  3. Draugija neatsako, jei klientas kortelę pametė, kortelė buvo panaudota be savininko žinios ar buvo padaryta žala, nuostolis.
  4. Jei kortelė buvo pavogta, praneškite telefonu: +37067780844 arba el. paštu info@feniksai.lt ir užsisakykite naują.
  5. Draugija turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Kortele, jei Narys nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba Draugijai kyla įtarimas, jog Kortele arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Kortelės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus. Operacijos su Kortele atnaujinamos, kai nelieka aplinkybių, dėl kurių operacijos su Kortele buvo laikinai sustabdytos.
 4. Kortelės galiojimas:
  1. Draugijos nuolaidų kortelės galiojimas yra neterminuotas.
  2. Kortelė turi būti saugoma nuo aukštos temperatūros, stipraus elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų.
 5. Baigiamosios nuostatos:
  1. Šios Taisyklės skelbiamos internetiniame puslapyje www.feniksai.lt.
  2. Draugija pasilieka teisę keisti šias kortelių naudojimo Taisykles, taip pat keisti bei nutraukti taikomas nuolaidas be išankstinio įspėjimo. Apie šiame punkte nurodytus Draugijos sprendimus Nariai informuojami internetiniame puslapyje www.feniksai.lt.

Aktuali informacija apie Kortelę yra teikiama internetiniame puslapyje www.feniksai.lt, jei turite klausimų, pastabų – kreipkitės telefonu +37067780844 arba el. paštu info@feniksai.lt