Kvietimas dalyvauti internetiniame seminare “Galiu pats”

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekdamas nuolat dalintis sukauptomis žiniomis ir gerąja patirtimi, norėdamas bendrauti ir bendradarbiauti, savo partneriams ir klientams organizuoja internetinį seminarą „Galiu pats“, kuris vyks š. m. lapkričio 5 d.

Internetinis seminaras organizuojamas nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms, savivaldybių socialinių paslaugų centrų specialistams ir klientams.

Internetinio seminaro vieta:
Nuoroda į internetinį seminarą bus paviešinta lapkričio 3 d. seminaro įvykyje Facebook (fb.me/e/3E5OreilD) ir interneto svetainėje (tpnc.lt/lt/apie-tpnc/naujienos). Suteikiamas laisvas prisijungimas visiems pageidaujantiems dalyvauti, vaizdo įrašas pasiekiamas 2 savaites po renginio ir saugomas Centro YouTube paskyroje (TPNC prie SADM), informacija viešinama Centro Facebook paskyroje (facebook.com/TPNCprieSADM) ir interneto svetainėje (tpnc.lt), skiltyje „Naujienos“.

Data ir laikas: 2020 m. lapkričio 5 d., 9.00 – 10.50 val.

Tikslai:
1. Pristatyti Centro mokomąjį – informacinį leidinį „Kalendorius 2021“;
2. Pristatyti naujienas, susijusias su TPP: ISPRG geroji praktika specialistams, e-katalogas ir pridedamos TPP instrukcijos, nemokamas konsultacijų numeris;
3. Pristatyti klientų aptarnavimo standartą, pakviesti teikti pasiūlymus;
4. Pristatyti teikiamą kompleksinę paslaugą;
5. Pristatyti pragulų prevencijos apklausos rezultatus ir aptarti pateiktas rekomendacijas Centro klientams;
6. Pristatyti asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis kontrolės tvarką.

Programa:
9.00 – 9.05 val. Pasisveikinimas (TPNC direktorė Ilona Ogurcova);

9.05 – 9.20 val. Naujienos TPP pasaulyje: ISPRG, e-katalogas, nemokamas konsultacijų numeris (TPNC direktorė Ilona Ogurcova);

9.20 – 9.35 val. Naujos kartos kalendorius (Vadovybės atstovė kokybei Daumantė Verseckaitė);

9.35 – 9.50 val. Klientų aptarnavimo standartas Centre (Vadovybės atstovė kokybei Daumantė Verseckaitė, Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialistė analitikė Rasa Sadeckaitė Kryževičienė);

9.50 – 10.05 val. Kodėl verta rinktis kompleksinę paslaugą? (Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus Vilniaus apskrities klientų aptarnavimo specialistė Vaida Gudeliūnaitė);

10.05 – 10.20 val. Mokomosios – rekomendacinės medžiagos kūrimas Centre – pragulų prevencija (Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus Vilniaus apskrities klientų aptarnavimo specialistė Vaida Gudeliūnaitė);

10.20 – 10.35 val. Asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis tvarka – ką privalo žinoti kiekvienas specialistas ir techninės pagalbos priemonės naudotojas? (Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus vedėja Vilija Juškienė);

10.35 – 10.50 val. Aptarimas, klausimai.