KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ SPORTO PROJEKTO NR. SRF FAV-2021-1-0453 „AKTYVUMAS – SVEIKATA“ VEIKLOMS

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ DĖL KINEZITERAPEUTO (ERGOTERAPEUTO) PASLAUGŲ ORGANIZUOJAMIEMS SPORTO PROJEKTO NR. SRF FAV-2021-1-0453 „AKTYVUMAS – SVEIKATA“ FIZINIO AKTYVUMO UŽSIĖMIMAMS, REGULIARIOMS TRENIRUOTĖMS SALĖJE ARBA NUOTOLINIU BŪDU (ZOOM PLATFORMOJE).

Išsėtinės sklerozės draugija „Feniksai“ (toliau – draugija) perka trenerio – kineziterapeuto (ergoterapeuto) paslaugas organizuojamiems sporto projekto Nr. SRF FAV-2021-1-0453 „Aktyvumas – sveikata“ fizinio aktyvumo užsiėmimams, reguliarioms treniruotėms salėje arba nuotoliu būdu (Zoom platformoje) (toliau – paslaugos) ir kviečia teikti pasiūlymą dėl paslaugų pirkimo.

Perkamų paslaugų savybės ir apimtys, paslaugų suteikimo terminai nustatyti šio kvietimo 2 priede.  Įgaliota palaikyti ryšį su tiekėjais: draugijos veiklų koordinatorė, tel. +370 601 87689, el. paštas:   elzbieta@feniksai.lt; info@feniksai.lt.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.