Palaikomoji reabilitacija

Palaikomoji reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0– 25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30– 40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją.

Reabilitacijos trukmė – 20 d.

Palaikomąją reabilitaciją ir palaikomąją reabilitaciją namuose skiria šeimos (gydantis) gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis.

Palaikomoji reabilitacija namuose

Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo ir ją teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Palaikomąją reabilitaciją namuose gali gauti asmenys, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

Trukmė – Nepertraukiamai 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių.