Kviečiame visus norinčius prisijungti prie grupinės muzikos terapijos

Kas yra muzikos terapija?

Muzikos terapija yra pripažinta sveikatos priežiūros profesija, kuri pasitelkdama muziką patenkina asmens fizinius, kognityvinius, emocinius ar socialinius sveikatos poreikius.

,,Muzikos terapija yra muzikos ir jos elementų profesionalus naudojimas medicinoje, ugdymo ir kitose aplinkose su asmeniu, jų grupėmis, šeimomis ir bendruomenėmis, siekiančiomis optimizuoti savo gyvenimo kokybę – pagerinti fizinę, emocinę, intelektinę, komunikacinę, socialinę ar dvasinę sveikatą ar gerovę”

Planuojamo tyrimo tikslas – ištirti muzikos terapijos poveikį IS sergančių asmenų psichinei, socialinei ir fizinei sveikatai.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti tyrime bei kviečiu jungtis į kuriamą muzikos terapijos grupę. Grupėje bendrausime muzikuojant (muzikiniai gebėjai ar specialus pasirengimas nebūtini) dalinsimės patirtimi, pažinsime save ir kitus, kartu pabandysime išgyventi giliai mumyse slypinčius įvairiausius jausmus, emocijas, mintis. Visa informacija, surinkta tyrimo metu, bus anoniminė, konfidenciali.

Grupinės muzikos terapijos procesas 12 sesijų. Sesijos trukmė – 60 min.

Vyks ketvirtadieniais nuo 18:00, Vilniaus Krikščionių Gimnazijos patalpose, adresas: Bitėnų g. 2c, Vilnius, Pilaitė.

Nuoroda registracijai:

Daugiau informacijos telefonu: +37064553773 arba el. paštu: kotrugnedada@gmail.com