TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

Kas yra neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės?

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis (specialiais ar standartiniais gaminiais, įrankiais, įranga ar technine sistema, kurios padeda išvengti, kompensuoja, sumažina arba pašalina sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui ir darbinei veiklai.

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) yra bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

 

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2006 m. gruodžio 19 dd. Nr. A1-338). Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 3 d. įsigaliojo Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai Mūsų šalyje gyventojų, turinčių judėjimo, regos ir klausos sutrikimus, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, jų individualų pritaikymą bei judėjimo techninės pagalbos priemonių remontą organizuoja ir vykdo Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Kas turi teisę įsigyti TPP?

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti technines pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

 

asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis

asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas)

asmenys nuo 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis

asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

Kokios techninės pagalbos priemonės siūlomos?

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavadinimas Naudojimo laikas Atrankos kriterijai (negalios priežastis ar fizinė būklė)
1. Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai
1.1. elektriniai vežimėliai bei jų priedai suaugusiems asmenims (Y) 8 metai labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui
1.2 elektriniai vežimėliai neįgaliems vaikams nuo 14 metų (Y) 4 metai labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui
1.3 skuteriai (Y) 6 metai vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims)
2. Neįgaliųjų vežimėliai
2.1 palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai (S)
2.1.1. asmenims iki 18 m. 4 metai III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį
2.1.2. asmenims nuo 18 m. 6 metai III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį
2.2 abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais (S)
2.2.1 universalaus tipo 6 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti)
2.2.2 aktyvaus tipo (****) 5 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje
2.3. abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais (S) 6 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais
2.4 abiem rankom valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai (S) 5 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis
2.5 vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai (S) 5 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu
2.6 neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams (S) 5 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga
2.7 individualiai pagaminti neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui ir pan.) (S) 6 metai kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti
3. Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys
3.1 neįgaliųjų tvirtinimo sistemos (N *) (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje) 5 metai būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą
3.2. plaštakos apsauginės priemonės (N) 1 metai tetraparezė, tetraplegija
3.3 varytuvai
3.3.1. mechaniniai (Y) 6 metai asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais
3.3.2. elektriniai (Y) 8 metai Asmenims, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui
3.4. padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis (N) 2 metai asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams
3.5. padangos (įprastos) su kameromis (N) 3 mėn. asmenims, kurie naudojasi vežimėliais
3.6. baterijos (S) 3 metai asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais
3.7. įvairios vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalys ir detalės (N) 1 metai asmenims, kurie naudojasi vežimėliais ir kėdėmis su ratukais
4. Transporto priemonės
4.1. šliaužtuvai ir judamosios plokštės (N) 4 metai asmenims, kuriems negali būti protezuojamos abiejų blauzdų ar šlaunų bigės
5. Per(si)kėlimo priemonės
5.1. slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai (N) 6 metai asmenims, negalintiems vaikščioti
5.2. keliamieji diržai ir diržų komplektai (N) 5 metai asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi
6. Dviračiai
6.1. kojomis minami triračiai (S) 6 metai asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių; kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu
6.2. kojomis minami keturračiai (S) 6 metai asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu
7. Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės
7.1. vaikščiojimo lazdelės (N)
7.1.1 medinės 2 metai raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)
7.1.2 metalinės 5 metai raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)
7.2. vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių (N) 5 metai esant pusiausvyros sutrikimams
7.3. alkūniniai ramentai 5 metai koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo
7.4. pažastiniai ramentai (N)
7.4.1. mediniai 3 metai abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių
7.4.2. metaliniai 5 metai abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių
8. Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės
8.1. vaikščiojimo rėmai (N) 6 metai apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos)
8.2. vaikštynės su ratukais (N) 6 metai apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma)
8.3. vaikštynės su staliuku (S) 6 metai būklės, nurodytos 8.2 punkte
8.4. sėdimosios vaikštynės (S) 6 metai
9. Vaikščiojimo priemonių priedai
9.1. vasariniai antgaliai (N) Iki susidėvėjimo
9.2. žieminiai antgaliai (N) 3 metai
9.3 paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys (N) iki susidėvėjimo asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais
9.4. paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės (N) iki susidėvėjimo asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais
9.5. įvairios vaikščiojimo priemonių dalys ir detalės (N) 1 metai asmenims, kurie naudojasi vaikščiojimo priemonėmis
10. Tualeto reikmenys
10.1. naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) (S) 6 metai būklės, nurodytos 1 ir 2.1 punktuose; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia; būklės, nurodytos 2.2 punkte, asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, sunkiai paeinantiems su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų
10.2. paaukštintos tualeto sėdynės
10.2.1. atskiros (stovimos) 8 metai būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių
10.2.2. tvirtinamos ir netvirtinamos 8 metai būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių
11. Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės
11.1. vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų) (S) 8 metai būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.2. vonios suoliukai
11.2.1. nesudėtingos konstrukcijos (N) 5 metai būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.2.2. elektriniai, valdomi pulteliu (Y) 5 metai asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia
11.3. vonios lentos (N) 5 metai būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
11.4. vonios
11.4.1. nešiojamosios (pripučiamosios) (S **) 8 metai
11.4.2 sudedamosios (S **) 8 metai
12. Sėdimieji baldai
12.1. darbo kėdės (S ***) 10 metų būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose
12.2. kėdutės (S) 10 metų
12.3. darbo kėdutės (S ***) 10 metų
12.4. sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai (S) 4 metai būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą
12.5. sėdimųjų baldų dalys (N) 4 metai Asmenims, kurie naudojasi sėdimaisiais baldais
13. Stalai
13.1. lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos) (N) 10 metų asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia
14. Priemonės praguloms išvengti ir jų priedai
14.1. lovos (Y)
14.1.1. rankomis reguliuojamos lovos 15 metų asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims, turintiems visišką negalią
14.1.2. automatiškai reguliuojamos lovos 15 metų
14.2. čiužiniai praguloms išvengti (Y)
14.2.1. poroloniniai 3 metai
14.2.2. pripučiami 3 metai
14.3. pasėstai praguloms išvengti (S) asmenims, besinaudojantiems vežimėliais
14.3.1. poroloniniai 3 metai
14.3.2. pripučiami oru 3 metai
14.4. patiesalai praguloms išvengti (N) 3 metai asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visiška negalią
14.5. čiužinio užvalkalai (N) iki susidėvėjimo asmenims, kurie naudojasi čiužiniais praguloms išvengti
15. Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga
15.1. stovėjimo atramos (S)
15.1.1. vaikams 6 metai hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.
15.1.2. suaugusiems 8 metai hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.
15.2. ritiniai (N) 4 metai asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.
15.3. volai (N) 4 metai asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.
16. Valgymo ir gėrimo priemonės
16.1. stalo įrankiai (N) 3 metai asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus
17. Kopėčios ir lipynės
17.1. kopėčios (N) 10 metų žemaūgiams asmenims bei asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku įlipti į standartinę vonią
18. Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas
18.1. rankinės plokščiosios replės (N) 5 metai asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus
19. Rengimąsi palengvinančios priemonės
19.1. kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės (N) 5 metai asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines ir pėdkelnes

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;
S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;
N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;
* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;
** – skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi
**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavadinimas Naudojimo laikas Atrankos kriterijai (negalios priežastis, fizinė būklė ir kt.)
1. Žmogaus fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai
1.1. kūno termometrai (kalbantys) (N) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.2. kraujospūdžio matuokliai (kalbantys) (N) 5 metai abiejų akių aklumas:—geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.3. gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis) (N) 5 metai sergantis cukriniu diabetu ir nustatytas abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
2. Laikmačiai
2.1. Rankiniai laikrodžiai
2.1.1. Brailio (S) 5 metai abiejų akių aklumas:—geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
2.1.2. kalbantys (S) kalbantys 3 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:—geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
2.2. staliniai laikrodžiai (kalbantys) (S) 3 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3. Orientavimo(si) priemonės
3.1 taktilinės (baltosios) lazdelės Iki nusidėvėjimo, bet ne mažiau kaip 1 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.2. baltos (atraminės) lazdelės (N) 2 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.3. Elektroniniai orientavimosi prietaisai (N) 3 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
4. Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės
4.1. virtuvės svarstyklės (kalbančios) (S) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
4.2. skysčio lygio rodytuvai (N) 3 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5. Optinės priemonės
5.1. didinamieji stiklai
5.1.1. su apšvietimo įrenginiu (N) 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.2. staliniai su apšvietimo įrenginiu (N) 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.3. be apšvietimo įrenginio (N) 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.4. žiūronai ar teleskopai (Y) 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
6. Priemonės matymui
6.1. vaizdą didinanti sistema (Y) 8 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
6.2. didinimo programinė įranga 4 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.
7. Rašomosios mašinėlės ir tekstiniai procesoriai
7.1. Priemonės matymui 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
8. Skaičiuotuvai
8.1. elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys) (S) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9. Piešimo ir rašymo priemonės 5 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.1. rašymo rėmeliai (Brailio lentelės su rašymo įrankiu) (* N) 10 metų abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.2. nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojams (Y) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10. Garso įrašymo aparatai ir imtuvai
10.1. Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti (S) 6 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.2. diktofonai 6 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
11. Telefonai ir telefono ryšio priemonės
11.1. laidiniai telefonai (kalbantys arba Brailio) (N) 10 metų abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.2. judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (kalbantys) (Y) 4 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12. Matuokliai
12.1. ilgio matuokliai (N) 10 metų abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško—abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.2. Kalbos sintezatorius (Y) 4 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.3. Ekrano skaitymo programinė įranga (Y) 4 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.4. Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga (Y) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
12.5. Spalvų detektorius (kalbantis) 5 metai abiejų akių aklumas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
13. Priemonės skaitymui
13.1. Simbolių skaitymo įrenginys (S) 7 metai abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;
S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;
N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;
* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;
** – skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi
**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pavadinimas Naudojimo laikas Atrankos kriterijai (negalios priežastis, fizinė būklė ir kt.)
1. Laikmačiai
1.1. vibruojantys žadintuvai (N) 5 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
1.2 žadintuvas su vibruojančia pagalvėleS (S) 7 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
2. Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai
2.1 Laidiniai telefonai (S) 10 metų klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
2.2 Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys) (S) ar planšetiniai kompiuteriai 4 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
3. Garso perdavimo sistemos
3.1 vidinio ryšio (FM) sistemos (S) 5 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB
3.2. prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai (S) 8 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4. Signalizavimo ir rodymo priemonės
4.1. durų skambučiai (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.2. garso rodytuvai (elektroninės auklės) (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.3. įspėjamieji durų įtaisai (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.4. judesio rodytuvai (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.5. dujų signalizatorius (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.6. dūmų signalizatorius (S) 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;
S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;
N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;
* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;
** – skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis
*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi
**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims

Kur kreiptis?

Norint įsigyti TPP galite kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro padalinį pagal gyvenamąją vietą.

Vilniaus apskrities gyventojus aptarnauja Vilniaus skyrius. Adresas: Mindaugo g. 42A-1, LT-01311, Vilnius

Telefonai: (8 5) 233 3203,
mob. tel. (8 607) 66 822
El. paštas: vilnius(@)tpnc.lt